Skriv ut
Snabbfakta
Pall
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca en termin
Material
Se stöddokument ang. trä. Textilt handlar det om olika textila material
Uppgift

Under en termin arbetar elverna med att tillverka en pall i båda slöjdarterna. 
Man arbetar med ritningslära och textila mönster.

Förberedelser

Förbered med rätt dimensioner på trä (se undervisningsstöd) och inhandla skumplast till sitsen.