Skriv ut
Snabbfakta
Pall
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Analysera och.., Formge och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca en termin
Material
Se stöddokument ang. trä. Textilt handlar det om olika textila material
Uppgift

Under en termin arbetar elverna med att tillverka en pall i båda slöjdarterna. 
Man arbetar med ritningslära och textila mönster.

Förberedelser

Förbered med rätt dimensioner på trä (se undervisningsstöd) och inhandla skumplast till sitsen.