Skriv ut

Undervisningsstöd: Pall

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll årskurs 7-9:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.

 

Uppgiften kräver att man talar om för eleverna att man kommer att arbeta i båda slöjdmaterialen och därför måste lägga tid i båda salarna. Efter gemensam introduktion och ritningslära kan en grupp med fördel börja i träslöjden medan den andra gruppen samtidigt startar med det textila.
Förklara noggrant uppgiften och att man kan tänka på att kombinera den textila delen med formen i benen på träpallen. Hur kan man göra det på ett kreativt sätt? Diskutera!

Ett syfte med uppgiften är även att lära sig måttsätta en ritning på ett enkelt sätt.
Extra: Vill man så kan man även upprätta en kaplista där man systematiskt kan plocka fram allt material som behövs till pallen. Kopieringsmaterial till kaplistan finns med som stöddokument och du som lärare väljer själv om ni vill arbeta på detta sätt.

Gå igenom vad måttpilar, måttgränslinjer och att man sätter ut mått i mm utan att skriva ut enheten efteråt. (Alla som kan ritningslära vet att det alltid står i mm.)
Visa dem dokumentet Enkel ritningslära.
Därefter kan eleven få underlaget där man ser pallen utan mått utsatta och får till uppgift att rita dit måtten efter dina (lärarens) instruktioner. Se dokumentet Lärarens ritningsmall.
Inne i ritningen (eller på ytterligare en kopia) kan eleven sedan få skissa på ett förslag på hur formen på benen ska se ut.

I trä- och metallslöjden tillhandahålls två dimensioner av brädor. Till sitsen(19 mm tjock och 125 mm bred) och till benen (19 mm tjock och 100 mm bred). Man kan bearbeta brädorna genom att ha hyvlat ena plansidan och ena kantsidan. (Se Lärarens ritningsmall för att räkna ut den sammanlagda åtgången på trämaterial per elev.)

 Övrigt grundmaterial till stödlister ordnas till eleverna. Såga upp längre lister på
23 x 23 mm där två sidor hyvlas och eleverna får sedan fundera ut resten.
Visa hur man grovkapar med fogsvansen, ritar med strykmåttet och hur man hyvlar ner till linjen. Därefter hur man med pennan, stålskalan och vinkelhaken markerar på brädan var man ska såga med geringssågen.  De får sedan själva bestämma i vilken ordning de vill ta fram pallens alla delar.ha Bra är att gjort en egen pall som visningsobjekt så att eleverna själva kan mäta, studera och lista ut var hål för skruvar ska märkas ut och förborras.

Givetvis går man noggrant igenom momentet med skruvning. Hur stora ska hålen vara och hur väljer man skruv? Varför förborrar man och vad är att försänka för en skruv?
Vid tillfälle ritas formen på benen och sedan sågas de ut på den elektriska figursågen.
När de kommer till själva sammansättningen av pallen får de använda det stöddokumentet som finns tillgängligt med illustrerande bilder.

Som avslutning får eleven utvärdera och resonera kring sitt arbete. Se dokument!