Skriv ut
Snabbfakta
Pennförlängare
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2-3 v.
Material
Lind
Uppgift

Som en extrauppgift kan man göra denna lilla pennstumpsförlängare i lind.
Eleven formger sin egen pennförlängare, borrar och behandlar ytan på något sätt.
Utvärderar sitt arbete och bedöms i 2 betygskriterie

Förberedelser

Erbjud en träbit i lind och ev. idébladet att arbeta efter.