Skriv ut
Snabbfakta
Plåtsmycken
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Plåtarbete
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
3 - 5 v.
Material
Plåt 0,5 mm
Uppgift

Att i plåt tillverka ett eget designat smycke.
Låt bilderna inspirera men låt dem helst inte kopieras!

Förberedelser

Olika metaller i plåt helst inte tjockare än 0,5 mm då det är svårt att klippa i.
Ha guldsmedssaxar och nålfilar tillgängliga, drivhammare, dekorationspunsar och lödmaterial.
Som lärare är det fördelaktigt att lära sig olika sätt att dekorera i plåt för att kunna visa detta.