Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Servettställ

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Vi började med att bestämma servettens storlek som fick ligga som grund till storleken på plywoodplattan.
Plattans färdigmått blev 200 x 200 mm men jag lät ena sidan vara 210 mm för att de själva skulle få hyvla ner till rätt mått.
Innan hyvlingen fick de använda strykmåttet för påritning. Se då till att de hyvlar längs den sidan som har synliga längsgående fibrer.
Därefter slipades kanterna en aning. Vidare delade jag ut lister tillräckligt långa för att räcka till tre sargar. De var en aning för breda (25 mm) så att
eleverna fick återigen jobba med hyveln ner till färdigmåttet 20 mm.
Sedan måttsattes sargarna med hjälp av stålskala och vinkelhake och därefter sågade de i geringsågen. OBS! Den ena sargen i bakkanten ska vara längst och övriga två 
blir då något kortare. I den långa sargen ska det även borras ett hål för läderremmen som fästs i fyrkantröret. Borra något större hål än vad remmen är tjock.
Vi målade sargerna men inte plywooden. Dels för att spara färg men även för att färgen inte ska ta över servettens färger och mönster.
Medan färgen torkade mättes fyrkantröret till ca 4 cm och sågades av med en bågfil. Röret filades därefter på alla kanter för att ta bort grader. 
Nu användes en körnare på metallröret för att markera inför borrningen som gjordes i pelarborrmaskinen. Borra inte större än att läderremmen precis går att trä in.
Därefter lackades metalltyngden med trälack för att inte rosta. (Se film för tips!) Det var dock inte helt lätt att få dem slätlackade
då sista droppen gärna blev till en liten förhöjning. Den kan dock filas bort vid behov.
Slutligen limmades sargarna på plats och efter torkning knöt vi fast remmen i metallbiten och i den bakre sargen. Voila´!