Skriv ut

Undervisningsstöd: Sjömanssäck

Förmågor att utveckla:

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
     

Om man vill att eleverna skall kunna följa Youtube filmen behöver man kanske några surfplattor eller om det fungerar kan eleverna använda sina mobiltelefoner.

Förberedelser, material & tips

Skriv ut och kopiera upp arbetsbeskrivningen. Gärna ett ex per elev för ev. anteckningar i kompendiet.

Kraftigt bomullstyg i flera färger. Vi har användt Alltyg Royal inköpt på Textilhuset (För att snabba på processen har jag hjälpt eleverna att skära till remsor i 10x75 cm bredd)

Öljetter (ca 10 mm) med passande verktyg

Fodertyg (75X50 cm) 1 st per elev. Vi har återanvänt gardintyger, påsklakan och andra tyger som kan rensas ut från salen. Ett tips är att lotta ut fodertygerna om de är olika, för rättvisa.

Bottenplatta i Alltyg Royal och fodertyg (från spillådan). För att underlätta klippningen av en rund cirkel förberedde jag en rund mall i kartong med 24 cm i diametern.

Bomullsgarn till fingerpåtad snodd - tre trådar av samma färg/nyans behövs för den fingerpåtade snodden. Jag förberedde smånystan på ca 8 meter i olika färger efter elevernas önskemål (kan också göras som en övning parvis i uppstarten av arbetsområdet med risk för trassel). Längd på färdig snodd 150 cm.

Lektionsplanering

Vecka 1           Uppstart - genomgång av uppgiften och pedagogisk planering. Rep. symaskinen. Skissa färgval

Vecka 2           Utlottning av fodertyger, insamling av material, Genomgång hur första remsan sys fast.

Vecka 3.           Fortsatt sömnad av remsa 2 och 3

Vecka 4           sömnad av remsa 4, 5 och 6. 

Vecka 5           

Vecka 6           Genomgång öljetter - markera och slå i       

Vecka 7           

Vecka 8           Genomgång bottenplatta sömnad

Vecka 9

Vecka 10.         Fingerpåtad snodd

Vecka 11.          

Vecka 12

Vecka 13

Vecka 14          Redovisning av slöjdprocessen och personligt omdöme över sin egen arbetsinsats

Vecka 15          Gemensam avslutning av arbetsområdet, möjlighet att göra klart, påbörja annat 


Olika filmer och länkar:
 

Länk till instruktionsfilm Sjömanssäck