Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Skylt år 6
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 8-10 v.
Material
Trä samt annat material som komplement
Uppgift

Efter ett givet Tema ska eleverna forma och tillverka en skylt som visar vägen
(eller att man är framme) till en geografisk plats.
 Material är valfritt och man kan även kombinera olika material med varandra.
Skylten kan hänga eller stå någonstans. Design och material kan ha kopplingar till temat.
Se film för inspiration och för att se hur resultatet skulle kunna se ut.

Förberedelser

Viktigast är att noggrant förklara syftet, vad som bedöms och att det finns en mängd olika material att tillgå
för att uppgiften ska kunna utföras så bra som möjligt.