Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Skylt år 6


Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Denna uppgift är relativt okomplicerad när det gäller både tekniker och förberedelser.
Det finns ju en mängd olika teman att arbeta inom och här sätts fokus på idéer och kreativitet.
Hos mig får eleverna följande instruktion när temat är En geografisk plats.
Alt. 1. Skylten ska visa vägen till en geografisk plats eller att man befinner sig på en geografisk plats. Det kan vara ett land, en stad/ort, eller varför inte en skylt som visar att du nu är på Liseberg! Jag bestämde att platsen skulle finnas på riktigt så att man inte började skapa egna fantasiområden där det var svårare att bedöma idén. Finns platsen på riktigt så kan man enklare se en röd tråd genom formgivningen, materialval och ev. text på skylten och då lättare motivera en bedömning.

Alt. 2. Jag har sett att en skola arbetade efter temat Mig själv.
Eleven skulle tillverka en skylt som skulle hänga på rumsdörren. Uppgiften var då att man skulle utforma skylten så personlig som möjligt att man t.o.m. kanske kunde se vem som bodde bakom dörren!

Temat kan variera i oändlighet känns det som och man kunde nog även arbeta med förmågan och betygskriteriet Att tolka ett slöjdföremåls uttryck i denna uppgift.

Andra teman skulle kunna vara en skylt på dörren till någon yrkesman/kvinna.
Ex. Här bor en tandläkare, snickare, president, bagare, busschaufför, nagelskulptör o.s.v.
Skyltar till skolans olika ämnen och deras salar
Skyltar till djurparkens olika djur

Vidare är det viktigt att lära eleverna hur man utvecklar en idé till en skylt. Jag brukar be dem att på ett papper rita ett tankemoln där ex. New York (om man valt den geografiska platsen) står i mitten och runt om skriver man ner allt man kan komma på som hör samman med staden. Inte bara fysiska byggnader, som annars lätt blir det man tänker på, utan även kulturella områden som mångfald, kanske historiska personer och händelser. Kanske valutan, film och musik eller hur ser en gatuskylt i New York ut? Kan man utveckla den idén?
Därefter går man vidare i utformningen av skylten. En skylt behöver inte nödvändigtvis visa vägen genom en ”pilformad” bräda?
Man kan formge en New Yorkskylt som en gul taxibil där bilfronten visar riktningen.
Visa hur man kan tänka utanför den berömda ”boxen”.

Lycka till!