Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Skylt år 7-9

Du får lära dig:

  • Hur man kan utveckla idéer och vara kreativt i tankesättet samt hur man sedan
    kan visa det i ett praktiskt föremål
  • Hur man kan utvärdera sin insats på ett bra sätt

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.


Uppgift:

Efter ett givet Tema ska du forma och tillverka en skylt. Försök koppla samman idén och kanske formen på skylten med det givna temat. Material och tekniker är valfritt och man kan även kombinera olika material med varandra. Skylten ska inte vara för stor och du kan fundera över om den ska hänga eller stå?
Var noggrann i hantverket och med säkerheten i arbetet!