Skriv ut

Undervisningsstöd: Smycken i trä

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Det finns ju en mängd olika former, färger och material att botanisera bland.
Roligt är därför att kunna erbjuda eleven just mångfalden av detta. 
Svårt är att fästa olika material vid varandra och annat än enbart trälim kan vara nödvändigt.
I detta arbetsområde finns ju också möjligheten att prata om just olika träslag, vart de kommer ifrån
och hur man ska förhålla sig till detta. Kanske vill ni enbart arbeta med inhemska träslag. Du som lärare avgör.