Skriv ut

Undervisningsstöd: Spiktavla

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

 
  Centralt innehåll i årskurs 1 - 3:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Undersökande av olika materials egenskaper


Se till att furubrädan är tillräckligt tjock för att nubben inte ska gå igenom. 
Lämpligt här kan vara att visa hur fiberriktningen går och vad som kan hända 
om man ev. filar i ändträet. 
Se idéblad för ytterligare förslag på arbetsgång.