Skriv ut

Undervisningsstöd: Spiktavla

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 
  Centralt innehåll i årskurs 1 - 3:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.


Se till att furubrädan är tillräckligt tjock för att nubben inte ska gå igenom. 
Lämpligt här kan vara att visa hur fiberriktningen går och vad som kan hända 
om man ev. filar i ändträet. 
Se idéblad för ytterligare förslag på arbetsgång.