Media
Ny media!
  Skriv ut
Snabbfakta
Stringart Budskap
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Garnarbete
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
3 v
Material
Trä, Garn, Trådspik
Uppgift

Eleven får träna på finmotoriska moment i byggandet av bokstäver med hjälp av spikning och "vävning" av garn. 
Läraren erbjuder "roliga" meningar där eleverna skapar varsin bokstav i dessa så att det bildar ett budskap.
Dessa kan sedan sättas upp någonstans på skolan.

   

Förberedelser

Såga upp träbitar 120 x 100 x 20 mm. Gärna "billigt" material (brädor) som t.ex. gran.
Trådspik
Garn i olika färger
Hammare, hovtång, tejp, syl, pincett, 
Bokstavsmallar. (Googla på nätet)