Media
Ny media!
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Stringart Budskap

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

Centralt innehåll i årskurs 1-3

  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.

Du som lärare får tänka ut meningar som innehåller lika många bokstäver som det finns elever i gruppen.
Dessa meningar skulle sedan sättas upp på olika platser på skolan.
För att få det att gå ihop kan du lägga till ett hjärta t.ex.
Vi var ca 12-13 elever i år 3 och jag skapade meningar/skyltar som:
ANNIKA ÄR BÄST(Annika är vår skolsyster)
KÖKET ÄGER FETT. (Sattes upp i matsalen)
FIKA ÄR MYSIGT ( Sattes upp in caféet)
SLÖJDA ÄR GÖTT (Sattes upp i slöjdsalen)
Vi lottade sedan ut varsin bokstav till eleverna.
Tips: Klipp av spetsen på spiken för att undvika att träet spricker om du spikar nära kanten
Föreslå att de elever som har bokstäver bredvid varandra inte använder samma garnfärg.
Vi använde 10 mm spånplatta som skiva att limma upp bokstäverna på.
Vi köpte billiga granlister/brädor 120 mm breda för att spara pengar.
Se filmen för övriga värdefulla tips.