Skriv ut
Snabbfakta
Strumpor- och vantdjur
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Återbruk
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
3 v.
Material
Strumpor och fingervantar, gummiband, ögon, piprensare och annat material att dekorera djuren med
Uppgift

Eleverna ska under 3 v. återbruka strumpor och fingervantar till djur.

Eleverna kan själv få skapa och derkorera sina djur med saker från återbrukslådan eller sådant
som de själv tar med sig till slöjden som de vill dekorera sina djur med.

Förberedelser

Några veckor innan återbruksrbetet ska starta är det bra att informera vårdnashavare och elever att strumpor och vantar behövs tas med till slöjden.

Be kollegor att bidra med överblivna strumpor och ensamma fingervantar.

Gör gärna några visningsex som eleverna kan känna och klämma på samt en enklare instruktion att följa. Jag tog en turtorial från nätet som jag översatte från engelska till svenska och betonade de bergreppen som eleverna stöter på i arbetet.