Skriv ut

Undervisningsstöd: Strumpor- och vantdjur

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter

 Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
  • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Strumpmaskarna går ganska fort att göra, se till att det finns många strumpor och vantar som eleverna kan gå loss på.

Utveckla genom att ha ett tema ( t.ex fjärilar, sommar, halloween) som eleverna får skapa, dekorera och forma sina djur till.

Diskutera hållbar utveckling och hur viktigt det är att ta hand om de resuser vi har genom att återbruka material och lämna de saker man inte vill ha längre till återvinningen.