Skriv ut
Elevuppgift
Sy en Fanny Pack

Du får lära dig:

  • Att sy på symaskinen, moment som blixtlås och sy i foder.
  • Olika namn på redskap, verktyg, material och tekniker
  • Att följa en arbetsbeskrivning

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.

Uppgift:

Du skall välja material till din fanny pack och följa arbetsbeskrivningen för att framställa väskan. Under arbetets gång lär du dig nya slöjdbegrepp.