Skriv ut
Snabbfakta
Titthylla
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 6v.
Material
2 Furubitar samt kompletterande material
Uppgift

Elevgrupper om 2-4 st. ska tillsammans gestalta ett tema (länder, livsmedel, idrotter, yrken etc.) på en hylla (som ett öppet tittskåp)
Uppgiften kan även utvecklas till en samverkansuppgift. (se Undervisningsstöd )

Förberedelser

Läraren förser varje grupp med 2 hyvlade brädor och delar ut uppgiftsunderlaget.