Skriv ut
Snabbfakta
Titthylla
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 6v.
Material
2 Furubitar samt kompletterande material
Uppgift

Elevgrupper om 2-4 st. ska tillsammans gestalta ett tema (länder, livsmedel, idrotter, yrken etc.) på en hylla (som ett öppet tittskåp)
Uppgiften kan även utvecklas till en samverkansuppgift. (se Undervisningsstöd )

Förberedelser

Läraren förser varje grupp med 2 hyvlade brädor och delar ut uppgiftsunderlaget.