Skriv ut

Undervisningsstöd: Titthylla


Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.


I uppgiften måste eleverna samarbeta i grupp om såväl innehåll som den utsatta tid man fått.
Här finns också en bra möjlighet att samarbeta med textilslöjden (se foto nr 2)
eller andra ämnen om man så vill.
Kanske kan man plocka upp ett specifikt område som andra världskriget (SO)eller varför inte kulturmatlagning (HKK).
Med lite engagemang kan man hitta fler gemensamma nämnare på skolan.
Förberedelserna utifrån ett lärarperspektiv är få. Arbeta gärna med stödmaterialet om hur man utvecklar idéer.

Praktiska förberedelser:

Hyvla 2 brädbitar i lagom storlek. Du bestämmer beroende på gruppstorlek men 30 – 40 cm långa bitar kan vara lagom?
Materialbitar till detaljarbetet får man ta efter vägen. Ta upp med dem att gärna variera olika material, återanvändning och varför inte kombinera med material som kanske kan kopplas till det specifika området inom temat?

TEMA                                                                           Ämne

Länder, händelser                                                      SO                                 http://www.globalis.se
Livsmedel, matkultur                                                 HKK
Idrotter                                                                       Idrott
Kultur, Konstverk, arkitektur,                                      Bild
trender, livsstil
Min första bostad                                                       Trä & Textil