Skriv ut
Snabbfakta
Tolka med ram och spegel
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 10 v.
Material
Valfria
Uppgift

Eleven ska i en tavla med en spegel (förhandlingsbart:) , tolka en formgivare/konstnär eller ett byggnadsverk. 
Låt historiska konstbilder, gamla föremål, slöjd från andra länder, konst, kultur, arkitektur och design vara
utgångspunkter för skapandet.

Förberedelser

Gå till det lokala glasmästeriet och be om spegelspillbitar.
Nedan: Elevexempel

 

      Carolina Gynning                            Vikingakultur                                  Akropolis                           FN-skrapan