Skriv ut
Elevuppgift
Tolka med ram och spegel

1) Du ska tolka en formgivare/konstnär eller byggnadsverk i en tavla och gärna med en spegel i.
Låt historiska konstbilder, gamla föremål, slöjd från andra länder, konst, arkitektur och design vara utgångspunkter för ditt skapande.
Du ska inspireras men inte kopiera! Gör din egen tolkning!

Ta gärna intryck av kända exempel, konstnärer, formspråk, byggnadsverk, färger, stilar när du formger din färdiga spegeltolkning.
Ta utgångspukt i någon stil och designa din egen produkt

2) Ditt arbete ska föregås av en skiss och en måttsatt ritning.

3) Du ska med valfria digitala hjälpmedel dokumentera ditt processande
 kontinuerligt med några få bilder och text.

4) De specifika material och inspirationskällor (personer/designers/byggnadsverk) du använder vill jag att du letar fakta/information om och i din dokumentation ska du beskriva dessa. (personfakta, träslag, metaller, övriga material dess miljöpåverkan, hållfasthet och framställning etc.)
Detsamma gäller hur du tänkt inför- och under processandet, dina val av form, material och tekniker.

                               

              

        GOLDEN GATE                          PICASSOS BIG BEN