Skriv ut

Undervisningsstöd: Tovningstavla


Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel tovning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Vi har gjort denna idé flera gånger och utvecklat den lite åt både höger och vänster allt eftersom tekniker,
teman och elevers önskemål har påverkat.
Eleven får här arbeta inom en tidsram i båda slöjdarterna. Hen kan lägga upp arbetet efter lusten att arbeta i ”hårt” eller ”mjukt” den veckan och kan på så sätt välja sal. Kravet är bara att hålla utsatt tid. Det är lite speciellt att kunna ha öppna dörrar mellan slöjdsalarna tycker jag.
Först introduceras arbetsuppgiften av båda slöjdlärarna när det gäller hur man kan utveckla idéer och därefter får eleverna tänka ut ett lämpligt motiv. Gärna något med mycket färger i för då blir tovningen mer intressant.   Ramen behöver ju heller inte vara rektangulär.
Ofta gör vi motiv där man tovar runt skumplast och på så sätt byggs en tredimensionell skapelse upp. Mycket effektfullt!
Med nåltovningens hjälp kan vi då också fixa till skarpa detaljer som ögon, morrhår eller liknande.
I Textilslöjden får man gå igenom just tovningstekniken medan man i Träslöjden ska såga ut en ram och ett hål någonstans i ramen. Det kan eleven göra i Hégnersågen eller för hand med en lövsåg eller kontursåg.
Senast tog vi även in det digitala hjälpmedlet "My talking pet" när vi hade tema- Djur. Mycket rolig avslutning tyckte alla eleverna.
Nästa steg kan bli att skapa qr-koder till dessa, sätta upp på skolan så att alla som har en qr-scanner kan titta på de "talande" tovningstavlorna.

Eleverna brukar ha en enorm fantasi och det blir nya motiv varje gång. En gång tovade en elev för tunt men upptäckte att placerade man tavlan framför ett fönster så blev effekten fantastisk. Ljuset som passerade genom det tovade lönnlövet gav färgerna ytterligare en dimension.

      Lycka till!