Skriv ut

Undervisningsstöd: Trollsnurra

Lär dig knepet med att byta håll på propellern. (se film)
Ha flera fyrkantfilar till hands om hela gruppen gör snurror.
Se till att eleverna inte spikar ner spiken helt för det är svårt att få upp den igen.
Hålet i propellern ska vara så stort att spiken med lätthet går igenom.
Jag kan rekommendera trådspik 1,7 mm tjock och 35 mm lång. Dock kan man med
fördel korta av den.