Skriv ut
Snabbfakta
Vindpipa
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker
Tid
1-2 v.
Material
4 mm plywood
Uppgift

En kul vindpipa som ger ett ljud ifrån sig när man snurrar den.
Uppgiften kan fungera som en liten extrauppgift när man har en lektion att fylla upp.

Förberedelser

4 mm plywood!