Skriv ut

Bedömningsmatris: Vindpipa

  Kunskapskrav
Förmåga Betyg E Betyg C Betyg A
Formge och..

I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.