Skriv ut
Snabbfakta
4 hjul
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 4-5 v.
Material
Trä samt komplementmaterial
Uppgift

Eleverna fick arbeta i grupper om 2 st.
De fick 4 hjul och uppgiften att skapa något utifrån det.
Trä fick bli basen och utifrån det fick man lägga till valfritt material som läraren presenterade.
Alla 5 lektionerna skulle utnyttjas!

Förberedelser

Olika bitar trä erbjuds som bas och utöver det kan läraren erbjuda olika material som finns tillgängligt 
i just er slöjdsal.
Inhandla tillräckligt med hjul i trä!