Skriv ut
Snabbfakta
4 hjul
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utveckla idéer..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 4-5 v.
Material
Trä samt komplementmaterial
Uppgift

Eleverna fick arbeta i grupper om 2 st.
De fick 4 hjul och uppgiften att skapa något utifrån det.
Trä fick bli basen och utifrån det fick man lägga till valfritt material som läraren presenterade.
Alla 5 lektionerna skulle utnyttjas!

Förberedelser

Olika bitar trä erbjuds som bas och utöver det kan läraren erbjuda olika material som finns tillgängligt 
i just er slöjdsal.
Inhandla tillräckligt med hjul i trä!