Skriv ut

Undervisningsstöd: 4 hjul

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
    Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 Arbetet blir lite intressantare när de ska samsas i ett grupparbete. Det är kanske lite mer ovanligt i slöjden och
 värdefullt att få göra även i ett praktiskt processande. 
 Hur man vill bilda grupperna är upp till läraren. Är det ojämnt antal elever finns det oftast någon elev som vill vara själv.
 Grupperna fick alltså 4 hjul av trä och helst ska alla hjul finnas med i det slugiltiga arbetet.
Viktigt var att innan start berätta att det finns andra föremål än bilar att tillverka.
Kanske ska man undvika att ge dem för många förslag eftersom ett av bedömningsområdena var att utveckla goda idéer!
Innan start pratade vi lite om hur man kan sätta fast hjul i trä? Spik, skruv eller annat sätt? Finns det fördelar och nackdelar med dessa?
För att inte grupperna skulle bli färdiga vid olika tidpunkter kan man sätta som krav att alla lektioner ska utnyttjas.
Prata gärna om vikten av att samarbeta. Alla ska helst få bidra med förslag till det färdiga föremålet.


Materialförslag:

Blomsterpinnar, metalltråd, snöre/tråd, textila material , bonoplex ,
plywood och fanér, plåtbitar, läderspill och färg.