Skriv ut
Elevuppgift
Alfabetet

Du får lära dig:

  • Om urholkning som en hantverksteknik
  • Något om träslaget lind och vad som kännetecknar det
  • Hur man kan beskriva sitt processande på ett bra sätt


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift: 

Du ska få tillverka en bokstav i alfabetet genom att urholka i en bit lind.
Du får sedan själv välja hur den ska färgsättas.