Skriv ut

Undervisningsstöd: Alfabetet

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

För att lära ut tekniken att gröpa ur en bit trä kan denna uppgift vara lagom. Här ska vi göra urgröpningen med mjuka kanter och botten och då använder vi olika former av bildhuggarjärn.
När du undervisar så möter man oftast halva klassen på hösten och den andra halvan på våren. Det innebär att projektet med att få färdigt hela alfabetet kommer att dröja lite.
Eftersom en hel klass består av närmare 30 elever och alfabetet av 28 bokstäver kommer varje elev att vara viktig!

Här gäller det att bemästra tekniken och då är själva skissandet inte är lika viktigt. Jag tänker att läraren ritar upp bokstäverna på träbitarna som sedan lottas ut bland eleverna. Då blir alfabetet i en likvärdig stil men framför allt kan du se till att bokstäverna har runda former som gör det lättare att urholka. (se foto)
Vidare är uppgiften mer säker då eleverna hugger inåt och inga skyddsplattor behövs för bänkens skull.

Förberedelser:

  • Såga och hyvla upp bitar i lindträ (mjukt att arbeta i). Mitt förslag är 150 x 150 mm och 25 mm tjockt.
    Följ gärna ordningen på idébladet.
  • Se till att alla elever har varsitt skarpt bildhuggarjärn.

Ett enkelt sätt att hänga upp bokstäverna är att borra ett litet hål på baksidan som hängs på en liten spik i väggen. (alternativt tavelhängare)
 Detta färgglada alfabet har dekorerat minst 2 olika skolor jag varit på!