Alla hjärtans dag

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Alla hjärtans dag
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
2-3 v.
Material
Olika tygbitar från restlådan, bomullsväv, flisofix, pärlor, textilfärg mm.
Uppgift

Eleverna arbetar under tre lektioner med att framställa ett hjärta på redan färdig utklippt tygbit. Eleverna väljer olika tekniker och material. I detta fall har everna valt applikation, textilttryck och lappteknik.

Förberedelser

För att underlätta så hade jag färdiga utklippta tygbitar i olika färger som eleverna kunde välja bland. Jag hade också gjort visningsmaterial i form av hjärtan med olika tekniker och materialval så att eleverna kunde se vad man kunde göra.

Denna uppgift är relativt okomplicerad när det gäller både tekniker och förberedelser. Jag har låtit eleverna arbeta med mindre moment medan eleverna väntar på att färgen på textiltrycket skall torka, eller elever som blivit klar fort.  Det kan t.ex. vara slöjdbegrepp på olika sätt eller idéutveckling i form av att de skall skissa olika slöjdföremål utifrån olika teman.

När eleverna sedan var klara med sitt hjärta på sin tygbit var det jag som sydde ihop lapptäcket till en väggbonad.