Skriv ut

Undervisningsstöd: Alla hjärtans dag

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6:

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Första lektionen pratar vi om olika tekniker och materialval, eleverna får titta och känna på mina färdiga sydda exempel. Vi pratar om färgval och lite om vad en färg kan uttrycka. Eleverna får sedan börja skissa upp hur deras hjärta skall se ut. Eleverna formger två olika idéer.
Eleverna är noga med att skissen innehåller hjärtat, materialen, teknikerna och måttet.

I slutet av lektionen får eleverna ge elevrespons. Jag sätter eleverna två och två och de får titta på skisserna så att allt finns med.
Därefter får eleverna ge respons på idéerna, utifrån frågan:

- Vilken idé tycker du jag skall välja och varför?

Lektion 2 och 3 går ut på att framställa hjärtanen.
Jag har först en genomgång på hur man gör en applikation, ett textilttryck och på enkel lappteknik.