Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Aluminiumblomma
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Plåtarbete
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 5 v.
Material
Aluminiumplåt 0,5 mm, 0,7 mm
Uppgift

Elev får pröva på att klippa, bearbeta, dekorera, borra och handnita i aluminium som är en mjuk och tacksamt metall.
Eleven designar en valfri blomform som sedan arbetas fram i olika tekniker som läraren går igenom.
Till sist formas en bit plywood till underdel där blomman limmas på.

Förberedelser

Använder man 0,5 mm aluminiumplåt är det lättare att klippa i denna.
Vill man använda 0,7 mm så är det något svårare att klippa men dekoren kan göras djupare.
Som lärare bör du bekanta dig med de olika teknikerna för att kunna erbjuda eleven så stor
bredd som möjligt när det gäller att arbeta med metall. (se stöd nedan i Undervisningsstöd)
Material: Aluminiumplåt, nitar, ljushållare, smältlim
Hjälpmedel och verktyg: Drivhammare, trembleringsverktyg, ev. städ, nitverktyg, kulhammare och kanske en körnare?