Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Aluminiumblomma

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.

Bra är att visa en färdig blomma på en bit plywoodplatta. Blomman kan vara dekorerad med flera av de dekoreringstekniker du kommer att gå igenom och då kan eleven lätt se hur det kan komma att se ut. 
Tala om för eleverna om vad ni ska gå igenom för moment.

Förslag: Lektion 1 - Dela ut en bit aluminium på ca 100 x 100 mm. Låt dem rita av den på ett papper och i den rutan teckna en blomform.
Den bör inte vara för komplicerad då det kan vara svårt att sedan klippa i metallen. Antingen ritar de av formen på plåten med en vattenfast tuschpenna eller klipper ut pappersformen och tejpar upp på plåten. Visa hur man klipper med guldsmedssax. (alt. plåtsax)
Därefter filar man kanterna och till sist slipas kanterna med smärgelduk.(metallslippapper)
Lektion 2 - Visa olika tekniker (se filmer) och ge varje elev provbitar att dekorera och nita på.  Efter att de prövat olika tekniker kan de fortsätta med att överföra det de lärt sig på blomman.
Lektion 3 - Dela ut en bit plywood. Formen sågas ut på elektrisk figursåg eller för hand med lövsågen. Nu kan de arbeta med bottenplattan jämsides med blomman. Nu blir det inga köer på maskinerna då vissa kan nita, arbeta med blomman eller med bottenplattan.
Lektion 4 - Visa hur man med ett större nitverktyg försiktigt kan slå på nitskallen så att underdelen på blomman blir plan. (se foton)
Därefter kan man limma fast blomman på plywooden.
Därefter utvärderas arbetet. Låt dem läsa kompendiet om aluminium och visa att de lärt sig  om någon miljöaspekt i aluminiumfaktan.

Nitning: Ta en 3 mm tjock nit (aluminiumnit är mjukast att bearbeta), borra ett 3 mm hål i mitten på blomman,  för niten genom både hål och ljushållare som redan har ett hål i botten. (om det är en 22 mm mässingsljushållare?) Klipp av niten så att endast ca 2-3 mm sticker upp.
Fila niten slät innan man med kulhammaren försiktigt nitar kanterna på niten. Man slår på kanten av niten så att den till slut får formen av en svamp. Sammansättningen ska till slut vara stabil och inte lös. (se film)