Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Ask med tema
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
En termin
Material
Furu 12 x 95 hyvlat
Uppgift

Syftet var att lära ut centrumtappning och skruvning som sammansättningsmetoder.
Vidare skulle eleven sätta ett personligt uttryck i locket (eller sidorna).
Många tekniker och material var valbara.
Eleven fick förhålla sig till en typ av lock men kunde utveckla låsningen av locket.
 

Förberedelser

Hyvlad furu 12 x 95 mm och bestämda mått möjliggjorde att uteslutande kunna arbeta med nämnd dimension
till sidor, botten och lock.
För övrigt lät jag eleverna använda valfria tekniker och olika material till uttrycksdetaljerna.