Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Ask med tema

Du får lära dig:

  • Enklare ritningslära
  • sammansättningsteknikerna skruvning och centrumtappning
  • Att uttrycka dig på olika sätt
  • Hur man kan föra ett utvecklande resonemang om sin slöjdprocess

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.

 

Uppgift:

           Du kommer att få tillverka en liten ask med två olika sammansättningstekniker.
           Asken kommer att ha bestämda mått och bestämd låsning av lock, men du ska själv sätta ett eget uttryck
           i både lock och asken i övrigt. Du kan använda dig av olika material och tekniker. (se inspirationsbilder)
           Välj gärna ett tema som du förhåller dig till.
           (t.ex. Kärlek, sport, familjen eller varför inte - havet)
           Du har hela terminen på dig. Du kommer även att få föra en löpande digital loggbok där du ska                   
           lägga in bilder och resonera om ditt processande. 

 

   Tema: t.ex. Havet - Brygga i trä, snäcka i aluminium, hajfena (täljning) och en livboj.