Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Ask med tema

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.

Huvudsyftet var att få lära ut två vanliga sammansättningsmetoder/tekniker som eleven senare kan ha stor nytta av i slöjden. Utöver detta ville jag ge eleven stor frihet att uttrycka sig i olika material och tekniker. Jag har tidigare erbjudit flera olika möjligheter till lock och storlek på ask men nu får alla förhålla sig till endast en variant.
Dock kunde de påverka idén till låsningen (se bilder) på en mängd olika sätt vilket gav mig ett bra underlag för att se deras kreativitet och att kunna utveckla den. Med denna bestämda variant kunde vi använda samma dimension på virke till både sidor, lock och botten. (Virke: Hyvlad furu 12 x 95) Viktigt är att när man måttsätter asken så ska kortsidebiten, som då ligger innanför långsidorna, vara exakt lika bred (eller ett par mm kortare) än bredden på brädan som används. Då kan man nämligen använda samma bräda till en infälld botten, i vårt fall 95 mm. Samma bräda kan då även användas till det infällda locket. Med detta sätt kunde mer tid läggas på att sätta sitt uttryck vilket fick bli fokus i arbetsområdet.
Mindre hyvlande och mer kreativitet, idéer och uttryck!
Eleverna förde under veckorna även en löpande blogg i Terminsplaneras Grupprummet.  
Vi valde att använda 3,5 mm skruv och 6 mm centrumtapp.
(Se gärna fimen.)