Skriv ut

Undervisningsstöd: Crazy quilt

 Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

  •  Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

Arbetsområdet beräknas ta ca 7 veckor. Fokus läggs på det egna skapandet, samt att jobba med symaskinen, färg och form på ett kreativt sätt.

Det finns en mängd bilder på tekniken om man söker på ”crazy quilt” på nätet. Man hittar även lite fakta på t.ex: https://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_quilting

Starta arbetsområdet med att repetera symaskinen, hur man ställer in olika sömmar och ändrar stygnlängd. De stygn som är lämpliga för arbetsområdet är tät sicksack och vissa mönstersömmar. Testa vilka du själv föredrar till arbetet.

Gör en egen provlapp, så du kan visa eleverna principen i tekniken. Här är det bra att visa vilken storlek som är lämplig på lapparna och vilka sömmar man kan jobba med.

Eleverna väljer färg på bakgrundstyg, som de ska sy fast lapparna på. Detta blir färgen på insidan av det färdigmonterad arbetet, förslagsvis ett pennfodral eller en necessären. Klipp en bit, som är ca 30 x 21 cm (storleken av ett A4-papper), sedan är det bara att köra igång. Blanda gärna lappar från lapplådan med t.ex en egen broderad lapp. Jag brukar låta eleverna testa ett litet korsstygnsbroderi, en bokstav eller liten symbol för att sedan sy in i lapptyget. Finns en broderimaskin på skolan är det kul att introducera den också. Det blir både en koppling till olika typer av symaskiner och olika typer av broderier. 

Har de tidigare arbetat med textiltryck kan även det användas i lapptyget. Ja, inga begränsningar i materialet som kan användas.

När de fyllt hela bakgrundstyget med olika lappar, syr eleverna t.ex ett pennfodral eller en liten necessär av sitt lapptyg. Detta moment är inräknat i de 7 veckorna.

Här hittar ni en engelsk film på hur man syr crazy quilt: https://www.youtube.com/watch?v=NMTRICcUUzo