Djuren möter ungdomskulturen

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Djuren möter ungdomskulturen
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer, Slöjden i samhället
Tid
Hela terminen
Material
Allt möjligt.
Uppgift

Elevernas uppgift blir att få lära sig vad ungdomskulturer är och inspireras av någon sådan för att kunna
formge och framställa en djurtavla (uppstoppad djurhuvud).
I tavlan skall man tydligt se vilken ungdomskultur eleven valt. 
Eleven arbetar med olika tekniker och material.

Förberedelser

Jag har faktiskt själv tillverkat ett exemplar av en djurtavla för att eleverna skall se vad uppgiften handlar om.  Jag har även gjort en Power point där man steg för steg ser vad uppgiften handlar om. Till detta en moodboard/ett collage med inspirationsbilder från min valda ungdomskultuen.