Skriv ut

Undervisningsstöd: Djuren möter ungdomskulturen

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 4-6:

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Detta kommer vi att gå igenom:

 • Vad är en ungdomskultur?
 • Hur skall en välgjord skiss se ut
 • Genomgångar av olika slöjdmaterial
 • Vad ska man tänka på när man konstruerar ett mönster/mall 
 • Presentationsteknik – muntligt

Exempel på lektionsplaneringar

v.1

Uppstart – PP – Vad är en ungdomskultur – formulär   (läxa formulär)

v.2

Genomgång: Skiss och val av material

v.3

Lämna in: skiss och formulär
Genomgång:
Mönster/mall

v.4

Framställning

v.5

Framställning

v.6

Framställning

v.7

Framställning

v.8

Framställning

v.9

Genomgång – materialval på bakplatta

v.10

Framställning

v.11

Framställning

 v.12

Framställning

v.13

Framställning

v.14

Framställning

v.15

Redovisa muntligt

v.16

Utvärdering