Skriv ut

Undervisningsstöd: Djuren möter ungdomskulturen

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll i årskurs 4-6:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar. 

Detta kommer vi att gå igenom:

 • Vad är en ungdomskultur?
 • Hur skall en välgjord skiss se ut
 • Genomgångar av olika slöjdmaterial
 • Vad ska man tänka på när man konstruerar ett mönster/mall 
 • Presentationsteknik – muntligt

Lektionsplanering

v.1

Uppstart – PP – Vad är en ungdomskultur – formulär   (läxa formulär)

v.2

Genomgång: Skiss och val av material

v.3

Lämna in: skiss och formulär
Genomgång:
Mönster/mall

v.4

Framställning

v.5

Framställning

v.6

Framställning

v.7

Framställning

v.8

Framställning

v.9

Genomgång – materialval på bakplatta

v.10

Framställning

v.11

Framställning

 v.12

Framställning

v.13

Framställning

v.14

Framställning

v.15

Redovisa muntligt

v.16

Utvärdering