Skriv ut
Elevuppgift
Djuren möter ungdomskulturen

Du får lära dig:

 • Vad en ungdomskultur är
 • Hur man får in sin inspiration i sitt slöjdarbete
 • Att skapa mönster i 3D
 • Materialkunskap
 • Presentationsteknik - muntlig framställning

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen. Ta hänsyn till någon miljöaspekt.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.
 • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.

Uppgift:

Din uppgift blir att formge och framställa ett djurhuvud som har en tydlig koppling till en ungdomskultur.
Du skall redovisa idéerna med skisser. Du kommer att sätta ord på vilken ungdomskultur du valt samt vilka element
som är betydelsefulla för just den kulturen och hur din koppling ser ut mellan kulturen och din djurtavla.
Du skall dokumentera ditt arbete i en film/bildspel och kunna redovisa muntligt om ditt slöjdföremål efter avslutat arbete.

Vi vill ha in:

 • Skiss och bilder på din tolkning av din valda ungdomskultur
 • Formulär om er ungdomskultur
 • Mönster/mall
 • Dokumentation av er process (film/bildspel)
 • Muntlig redovisning inför en grupp