Skriv ut
Elevuppgift
Djuren möter ungdomskulturen

Du får lära dig:

 • Vad en ungdomskultur är
 • Hur man får in sin inspiration i sitt slöjdarbete
 • Att skapa mönster i 3D
 • Materialkunskap
 • Presentationsteknik - muntlig framställning

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssät
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.

Uppgift:

Din uppgift blir att formge och framställa ett djurhuvud som har en tydlig koppling till en ungdomskultur.
Du skall redovisa idéerna med skisser. Du kommer att sätta ord på vilken ungdomskultur du valt samt vilka element
som är betydelsefulla för just den kulturen och hur din koppling ser ut mellan kulturen och din djurtavla.
Du skall dokumentera ditt arbete i en film/bildspel och kunna redovisa muntligt om ditt slöjdföremål efter avslutat arbete.

Vi vill ha in:

 • Skiss och bilder på din tolkning av din valda ungdomskultur
 • Formulär om er ungdomskultur
 • Mönster/mall
 • Dokumentation av er process (film/bildspel)
 • Muntlig redovisning inför en grupp