Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Djursamverkan
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
10 v.
Material
Trä/textil
Uppgift

Eleverna fick till uppgift att tillverka ett djur (existerande eller fantasi) som innehöll både mjukt och hårt material.
De fick tillbringa tiden efter behov i valfri slöjdsal.

Förberedelser

Se till att det finns olika material tillgängligt för att ge optimalt utrymme till olika uttryck.
Lindträ är bra för formning av djurkroppar och tovningsmöjligheter var mycket utnyttjat.

    

            Ödla med fångst                                          Fisk                                   Sköldpadda                           

     

            Fågel                                      Ren                                        Lama