Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Djursamverkan

Du får lära dig:

  • Hur man kan kombinera olika material i ett uttryck.
  • Olika sammansättningar mellan mjukt och hårt och tvärt om.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du ska tillverka ett djur som ska innehålla både hård som mjukt material. Det behöver inte vara lika mycket av varje
men det du gör i valda material ska innehålla någon teknik och vara av god kvalitet.
Lämplig djurstorlek  kan vara ca en A 5 yta.
Du får planera för ett existerande djur eller ett eget fantasidjur och du får göra din egna tolkning av djuret.
Du lägger din tid i den sal där du behöver tiden bäst. 
Börja med att skissa på ditt djur och dina olika delar samt vilka material och tekniker du tänker använda dig av.
Avslutningsvis skriver du ett omdöme om ditt processande och resultatet av dina val.