Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Djursamverkan

 Förmågor att utveckla:  

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

När vi började hade vi ingen aning om hur resultatet skulle bli.
Det blev över förväntan med en mängd olika djur och tolkningar!
Utmaningen som hamnade lite i centrum var kroppen och huvudet. Skulle den vara hård eller mjuk?
Valde man en hård kropp/huvud (ofta en bearbetad bit lindträ som är mjukt att forma) var det
relativt lätt att fästa ben, tentakler, öron etc i den. Ville man jobba med en mjuk kropp/huvud så var det klurigare 
med att fästa dessa övriga djurdelar. Risken var att de satt löst om delen var hård och kroppen mjuk.
Berätta därför att det finns lösningar men låt eleven först försöka ge egna förslag.
Kan de inte det, föreslå att gömma en bit trä inne i den mjuka kroppen/huvudet och sedan kan man 
ta hål i textilen och fästa ev. ben, horn etc. i den. 
Utställingen blev riktigt fin! 

Extra: Vi ställde även kravet att djuret skulle ha ögon. Detta för att eleverna därefter skulle spela in en kort reflektion
över arbetet på appen"My talking pet" vilket blev kul. Till slut skapade alla varsin qr-kod till varje inspelning så att 
de kunde se varandras filmer. Mycket uppskattat!

Lycka till!