Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Djursamverkan

 Förmågor att utveckla:  

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

När vi började hade vi ingen aning om hur resultatet skulle bli.
Det blev över förväntan med en mängd olika djur och tolkningar!
Utmaningen som hamnade lite i centrum var kroppen och huvudet. Skulle den vara hård eller mjuk?
Valde man en hård kropp/huvud (ofta en bearbetad bit lindträ som är mjukt att forma) var det
relativt lätt att fästa ben, tentakler, öron etc i den. Ville man jobba med en mjuk kropp/huvud så var det klurigare 
med att fästa dessa övriga djurdelar. Risken var att de satt löst om delen var hård och kroppen mjuk.
Berätta därför att det finns lösningar men låt eleven först försöka ge egna förslag.
Kan de inte det, föreslå att gömma en bit trä inne i den mjuka kroppen/huvudet och sedan kan man 
ta hål i textilen och fästa ev. ben, horn etc. i den. 
Utställingen blev riktigt fin! 

Extra: Vi ställde även kravet att djuret skulle ha ögon. Detta för att eleverna därefter skulle spela in en kort reflektion
över arbetet på appen"My talking pet" (nedladdmningsbar app) vilket blev kul. Till slut skapade alla varsin qr-kod (se Övrigt stöd) till varje inspelning så att 
de kunde se varandras filmer. Mycket uppskattat!

Lycka till!