Skriv ut

Undervisningsstöd: En nyckelförvaring

Förmågor att utveckla

  •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Centralt innehåll

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok

Bra filmer att visa:

Bomull
Virka lekparker (vad man kan göra med tekniken att virka)