Skriv ut

Undervisningsstöd: Enklare trådslöjd

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 
  Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
  • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.
  • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.


När det gäller metall kan tekniken trådslöjd vara lämplig att introducera i år 3 i en enklare uppgift.
Det finns olika metaller att prata om och dessa tre uppgifter är lämpliga startuppgifter.
Börja dock med att visa eleverna olika metaller som t.ex. koppar, mässing, järntråd som kan vara svartglödgad eller blank.
 Fråga barnen vad känner till om dessa metaller? Berätta om tekniken Trådslöjd.
Inspirera eleverna genom att visa olika enklare förslag på vad man kan göra i trådslöjd.
 Tillverka t.ex. en potatissticka, bordsplacering eller blomskylt.
Metalltråd i tjockleken 1 mm kan vara lagom för yngre barn.  Tjockare tråd (1,5 mm) ger bättre stadga men är svårare att böja. Det passar sig för äldre elever.

Uppgift 1: Potatisstickan kan böjas med böjtänger lite på frihand. Det spelar inte så stor roll så länge som pinnen går bra att hålla i. Vill man stegra svårighetsgraden kan eleven få rita en form först som de sedan ska försöka följa. Fila änden lite spetsig.
Att tänka på: Använd rostfri metalltråd och ha lagom längd på stickan så man inte bränner sig!

Uppgift 2: En blomskylt eller bordsplacering måste planeras. För att ”skylten” ska fastna i metalltråden måste formen vara lämplig för uppgiften. Här bör eleven verkligen utmanas med att först skissa en form som sedan ska följas.

Som jag nämnde i inledningen kan man sedan stegra svårighetsgraden ytterligare i uppgifterna.
Tanken är då att formen på ovan föremål ska utgå ifrån någon berättelse. (centralt innehåll )  I dessa källor ska eleven själv hitta en symbol, tecken som utgångspunkt när man skapar former.

Ett exempel skulle kunna vara att läsa något ifrån stenåldern. Varför inte Barna Hedenhös?
 Eleven fångar upp något i berättelsen och designar sitt eget runtecken och motiverar vad det ska symbolisera från berättelsen.
Det kanske kan vara en symbol för hund, varor, båt eller annat som förekommer i sagan.

På så sätt kan man illustrera egna lättare former men man utmanar eleven till att behöva tänka för att koppla en figur/form till en berättelse.
Syftet blir att aktivera elevens fantasi och kreativitet!

Som lärare kan du också ge eget exempel på ett runtecken som du skapade efter att ha läst berättelsen.