Skriv ut

Undervisningsstöd: Ett land

Förmågor att utveckla:

 

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll årskurs 7-9:

 

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
  • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

 

När jag skapade uppgiften valde jag just dessa länder (Sverige, Brasilien, Tanzania och Japan. )Ni kan dock välja vilka länder ni vill.
Hos mig dokumenterar eleverna sin slöjdprocess på en blogg, men det kan era elever göra muntligt, i en loggbok eller på just det sättet de är vana vid eller som ni vill ha det.