Skriv ut

Undervisningsstöd: Ett land

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

   

Centralt innehåll årskurs 7-9:

 

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

 

När jag skapade uppgiften valde jag just dessa länder (Sverige, Brasilien, Tanzania och Japan. )Ni kan dock välja vilka länder ni vill.
Hos mig dokumenterar eleverna sin slöjdprocess på en blogg, men det kan era elever göra muntligt, i en loggbok eller på just det sättet de är vana vid eller som ni vill ha det.