Skriv ut
Elevuppgift
Färgsnurran

Du ska efter en trämall tillverka en snurra. (se idéblad) På en pappersmall med olika fält,
skriver du in olika uppdrag som ska göras beroende på vilken färg snurran hamnar på.
Denna pappersmall klistras på snurrans baksida. Spela väl!