Skriv ut

Undervisningsstöd: Färgsnurran

Det största problemet brukar vara att hålet i snurran inte är centrerad vilket medför att snurran landar
på samma 2-3 färger varje gång. Då får man (läraren) slipa på någon kant för att få balans i den.