Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Fåglar på en pinne
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Applikation
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
8 veckor
Material
Furu, skruvar, centrumtappar och ull för tovning
Uppgift

Eleverna tillverkar en ram med 4 olika sammansättningstekniker- Bladskarv, slits & tapp, centrumtappning och skruvning.
Arbetsuppgiften är tänkt för att lära ut dessa sammansättningsmetoder som eleverna kan använda sig av i 
en mängd olika situationer framöver i Trä- och metallslöjden.
Denna gång fyllde vi ramen med små tovade fåglar med det kan givetvis varieras med lite fantasi!
Eleverna tovar sina fåglar i textilslöjden, eller i Trä- & metallslöjden, och hämtar varsin kvist i naturen till sittpinne.
 

Förberedelser

Furustavar med våra mått är 220 x 30 x 25
Ha ull och såpa på plats för tovning av fåglarna.Tillgång till tunna kvistar eller rundstavar.
Limpistoler och limstift och tavelhängare