Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Fåglar på en pinne
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Applikation
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
8 veckor
Material
Furu, skruvar, centrumtappar och ull för tovning
Uppgift

Eleverna tillverkar en ram med 4 olika sammansättningstekniker- Bladskarv, slits & tapp, centrumtappning och skruvning.
Arbetsuppgiften är tänkt för att lära ut dessa sammansättningsmetoder som eleverna kan använda sig av i 
en mängd olika situationer framöver i Trä- och metallslöjden.
Denna gång fyllde vi ramen med små tovade fåglar med det kan givetvis varieras med lite fantasi!
Eleverna tovar sina fåglar i textilslöjden, eller i Trä- & metallslöjden, och hämtar varsin kvist i naturen till sittpinne.
 

Förberedelser

Furustavar med våra mått är 220 x 30 x 25
Ha ull och såpa på plats för tovning av fåglarna.Tillgång till tunna kvistar eller rundstavar.
Limpistoler och limstift och tavelhängare