Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Fåglar på en pinne

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Jag delade ut två färdighyvlade lister på 440 mm x 30 x 25 mm. till varje elev. Jag lät dem sedan mäta och i geringsågen kapa upp listerna till 4 st. bitar á 220 mm.
Nu kan du som lärare titta på filmen inför momenten att utföra bladskarvslits med tapp, skruvning och centrumtappning
Slits med tapp kan vara lite svår för vissa elever men då byter man bort den och väljer en annan teknik två ggr.
Lite klurigt var det att borra hål för sittpinnarna om eleven ville ha den fastsatt lite snett. Detta måste dessutom göras innan man sätter ihop ramdelarna och görs lättast av dig som lärare med en skruvdragare.OBS! Borra inte helt igenom!
Glöm inte att slipa kanterna mjuka innan sammansättning.
Se filmen för övrigt stöd.