Skriv ut

Undervisningsstöd: Första mötet med slöjden åk 7-9

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Centralt innehåll:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
    arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mönstret till kassen ritar eleven själv efter önskad storlek. (Ett bra mått är 40x50cm). När eleven har klippt ut alla delarna i tyg låter jag eleven göra sitt textila tryck innan han/hon syr i hop kassen. Jag låter eleven göra en schablon i vanligt kopieringspapper och klipper ut schablonen med en broderisax. Motivet ritar eleven själv eller skriver ut en bild från nätet.

Här hittar ni material som är översatt:
Slöjdprocessen
Lexin (bildstöd på olika språk)
Textilt tryck med schablon