Skriv ut

Undervisningsstöd: Första mötet med slöjden åk 7-9

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

Centralt innehåll:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Mönstret till kassen ritar eleven själv efter önskad storlek. (Ett bra mått är 40x50cm). När eleven har klippt ut alla delarna i tyg låter jag eleven göra sitt textila tryck innan han/hon syr i hop kassen. Jag låter eleven göra en schablon i vanligt kopieringspapper och klipper ut schablonen med en broderisax. Motivet ritar eleven själv eller skriver ut en bild från nätet.

Här hittar ni material som är översatt:
Slöjdprocessen
Lexin (bildstöd på olika språk)
Textilt tryck med schablon